چهارشنبه - ۱۲ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

شماره پشتیبانی : ۰۹۱۰۹۵۷۱۰۰۱          ۲۶۸۰۴۰۳۱-۰۲۱

تائیدیه تحصیلی آنلاین-مای پیشخوان
فرآیند صدور کارت بهداشت

فرایند صدور کارت بهداشت کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

 پر کردن فرم  درخواست کارت بهداشت در سایت "www.behdashtkart.ir" به صورت آنلاین و انجام مراحل زیر :

مرحله اول :  ثبت اطلاعات متقاضی

نام و نام خانوادگی - کدملی - شماره موبایل - میزان تحصیلات - بارگذاری عکس پرسنلی پشت سفید بدون مهر و منگنه - بارگذاری کارت ملی - پر کردن فیلد های شغل و حرفه - شهر محل اشتغال به کار - آدرس ، تلفن و  کد پستی محل کار و پرداخت مبلغ تعرفه کارت بهداشت مطابق تعرفه مصوب شورای قیمت گذاری خدمات دفاتر پیشخوان به علاوه هزینه پست کردن آن به محل متقاضی و دریافت رسید.

مرحله دوم :

مراجعه متقاضی با به همراه داشتن کارت ملی به یکی از آزمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی و یا دولتی در سطح شهر تهران . توجه نمایید که از آرایشگرها این آزمایشات گرفته میشود : ( آزمایش HIV - هپاتیت نوع اول HBS-AG - هپاتیت نوع دوم HCV-AB ) و در صورت لزوم نیز واکسن آنتی بادی زده میشود HBC-AB )

از کارکنان سایر مشاغل نیز این آزمایشات گرفته میشود : ( آزمایش STOOL-EXMX3 و آزمایش STOOL- CULTURE 

مرحله سوم :

 مراجعه متقاضی با در دست داشتن کارت ملی و جواب آزمایش به یکی از مرکز بهداشتی درمانی مجاز ( وابسته به وزارت بهداشت و درمان ) موجود در محدوده محل اشتغال . که در صورت عدم وجود بیماری و تایید پزشک و کارشناس بهداشت محیط و رییس مرکز بهداشتی درمانی، کارت بهداشت توسط دفتر پیشخوان دولت صادر شده و به آدرس متقاضی ارسال میگردد.

در صورت تشخیص وجود بیماری توسط پزشک باید مراحل درمان انجام گیرد و پس از اتمام مراحل درمان متقاضی میبایست مجددا مرحله دوم و سوم را تکرار نماید.

نکته : متقاضی جهت انجام آزمایشات میتواند به هر آزمایشگاه دولتی و یا خصوصی ای مراجعه نماید ولی پس از اینکه جواب آزمایشات را دریافت نمود جهت تایید آن میبایست حتما به یکی از مراکز بهداشتی درمانی مجاز واقع در منطقه ای که در آن اشتغال دارد مراجعه نماید.

 

لیست و آدرس مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان بر اساس مناطق شهرداری

 

مدت اعتبار و نکات مهم در زمینه کارت بهداشت

 

۱ - مدت اعتبار کارت بهداشت برای دست اندر کاران مواد غذایی و اشخاصی که در تهیه، فراوری، آماده سازی، طبخ و سرو مواد غذایی اعم از مواد غذایی و آشامیدنی سنتی، صنفی )مانند آش، حلیم، پلو، چلو،خورش، ساندویچ، بستنی، آبمیوه، شیرینی، نان و سایر مواد غذایی که به صورت سنتی و صنفی تهیه و عرضه می گردند( و محصولات غذایی و آشامیدنی صنعتی نقش داشته و با سطوحی که با مواد غذایی آماده مصرف تماس مستقیم دارند به مدت شش  ماه می باشد.

۲ - مدت اعتبار کارت بهداشت برای سایر اشخاصی که با مواد غذایی تماس مستقیم نداشته و در تهیه،فراوری، آماده سازی و طبخ مواد غذایی نقش ندارند، رانندگان خودروهای حمل و نقل مواد غذایی ، یک سال می باشد.

۳ - مدت اعتبار کارت بهداشت شاغلین اماکن عمومی (کلیه کارکنان شاغل در لاندری بیمارستان ها، مراکز درمانی و اماکن اقامتی، کارکنان مهدکودك، شیرخوارگاه ها و پرورشگاه ها، کارکنان آرایشگاه های مردانه و زنانه و کلینیک های زیبایی، کارکنان service Room در اماکن اقامتی، کارکنان گرمابه های مردانه و زنانه)ماساژ دهنده و دلاك( و کارکنان کرایه ظروف  و وسایل پذیرایی که ارتباط مستقیم با ظروف غذا دارند) یک سال می باشد.

نکات مهم  :

  • در صورت مشاهده علایم بیماری در افرادی که دارای کارت بهداشت با مدت اعتبار قانونی هستند، آن افراد باید بنا به تشخیص بازرس بهداشت محیط و پزشک، نسبت به تمدید اعتبار کارت بهداشت اقدام نمایند.
  • متصدی و مدیران اماکن و مراکز موظفند در صورت مشاهده علایم بیماری قابل انتقال ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت افراد مشکوك به بیماری، آن ها را به مراکز بهداشتی درمانی محل هدایت نمایند .
  • مالک/ مدیر/ متصدی و کلیه کارکنان مراکز و اماکن موظفند قبل از اتمام مدت زمان اعتبار کارت بهداشت نسبت به تمدید آن اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم تمدید به هنگام کارت بهداشت طبق قانون مشمول اخذ جریمه خواهد شد.

وجود کارت بهداشت در محل کار : کلیه متصدیان و مدیران موظفند کارت بهداشت خود را و سایر کارکنان را در محل فعالیت نگهداری نمایند و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت به آن ها ارائه نمایند. عدم ارائه کارت به بازرسین بهداشت محیط به منزله نداشتن کارت می باشد.